Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК на Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България” АД) - EuroFinance

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК на Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България” АД)

article1

Уважаеми клиенти,

Oт 21.05.2022 г. стартира търговото предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД. Търговото предложение се отправя на основание чл. 149a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за приемане на предложението е 28 дни, до  17.06.2022г., включително. Документите по търговото предложение могат да бъдат свалени от следните линкове:

Търгово Предложение

Зявление за приемане на търговото предложение

Становище на УС на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД

Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД са публикувани от търговия предложител на 20.05.2022г. в специализираната финансова медия „X3 news“.  

Търговото предложение е достъпно за акционерите на “Електроразпределителни мрежи Запад” AД на адреса на управление на търговия предложител – Кралство Нидерландия, 1043 AP, Амстердам, ул. „Басисвег” № 10, на служебния адрес на Управителя на дружеството Милен Милков Христов – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 и на интернет страницата му https://www.eurofinance.bg/news-analyses/, както и на адреса на управление на дружеството – обект на търговото предложение “Електроразпределителни мрежи Запад” AД – Република България, гр. София, бул.  „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и на интернет страницата му https://ermzapad.bg/bg/za-akcioneri/dokumenti-erm/trgovo-predlozhenie/.

Повече информация относно търговото предложение можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg на Евро-Финанс АД.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Още новини

investing1

27 ноември 2017

Завърши конкурсът FOREX Global Trade Series м.Ноември

прочетете повече
investing1

28 юли 2017

FOREX Global Trade Series м. Август – Конкурс за търговия с EF MetaTrader 5

прочетете повече
investing1

17 юли 2015

Приемане на Специални условия за ползване на EF MT 5 и промени в Общите условия

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ