Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Електрохолд Продажби” AД съгласно чл. 157а ЗППЦК - EuroFinance

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Електрохолд Продажби” AД съгласно чл. 157а ЗППЦК

article1

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изтичане на срока по чл. 157а, ал. 7 по Предложение за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” AД, ЕИК 175133827 по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско– промишлената камара на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, 1017 GP, ул. „Керкстраат“ 134А, в качеството си на предложител, одобрено с решение по Протокол № 61 от 25.08.2022г. на заседание на Комисията за финансов надзор („КФН“) с настоящото, Ви уведомяваме за осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Електрохолд Продажби” AД съгласно чл. 157а ЗППЦК и представяме на Вашето внимание информация относно осъщественото изкупуване:

  1. Предложителят е изкупил всички акции с право на глас в общото събрание на „Електрохолд Продажби” AД на 05.09.2022 г. на цена 29 161,02 лева на акция, съгласно одобрено от КФН предложение за изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК;
  2. Изкупени са общо 117 броя акции от 14 акционера на обща стойност 3 411 839,34 лева, като паричните средства са предоставени по специална банкова сметка, открита от Предложителя в полза на акционерите, чиито акции са обект на принудителното изкупуване в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, IBAN BG40TBIB931080A07WNG01.

Правото на акционерите, чиито акции са били изкупени, да получат полагащата им се цена в размер на 29 161,02 лева на акция по изготвен от Централен депозитар АД списък, може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от 08.09.2022г., включително и изтичащ на 08.09.2027г., вкл., след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в горепосочения срок чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД (БАНКАТА), находящ се в гр. София, кв. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, както и чрез всички други офиси и филиали на Банката на територията на Република България извън град София. Информация за офисите на Банката е налична на следния електронен адрес: https://tbibank.bg/ Плащанията на дължимите суми към съответния Титуляр по вземането – акционер се извършват съгласно Условията и ред, при които ще се извършват плащания в полза на титулярите по вземанията, налични на следния линк:

Условия за плащане

 

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Още новини

investing1

11 август 2022

CPR Invest – Уведомление до акционерите

прочетете повече
investing1

09 март 2012

Промяна на часовото време в САЩ

прочетете повече
investing1

09 април 2020

Промени в Тарифата

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ