Нови условия за търговия валидни за непрофесионални клиенти от 01.08.2018 г. - EuroFinance

Новини

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

15 май 2023

Мобилното приложение EFOCS за Android вече е...

Знаем, че много от вас с нетърпение...

прочетете повече

20 декември 2022

Активен или пасивен подход е подходящ за...

Светът на инвестициите е необятен – има...

прочетете повече

01 декември 2022

IPO „МФГ Инвест“ – Онлайн презентация пред...

Уважаеми клиенти, На 6 декември 2022 г....

прочетете повече

Съобщения

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

14 март 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

Нови условия за търговия валидни за непрофесионални клиенти от 01.08.2018 г.

21 юни 2018

Уважаеми клиенти,

На 27ми март 2018г. Европейският орган за ценни книжа и пазари  (ESMA)  прие две решения по чл. 40 от Регламент (ЕС) № 600/2014 с цел защита на непрофесионалните инвеститори.
1.Да се забрани търговията, разпространението и продажбата на бинарни опции;
2.Да се ограничи търговията, разпространението и продажбата на договори за разлика (ДЗР) на непрофесионални инвеститори;

Решението бе публикувано на сайта на ESMA и в Официалния вестник на ЕС на 1ви юни 2018г. Съгласно предварително обявените условия, извънредните мерки по отношение на ДЗР ще започнат да се прилагат след изтичането на два месеца  от датата на официалното им публикуване, или от 1ви август 2018г. Към този момент тези мерки са временни и ще действат за период от три месеца. Преди изтичането на трите месеца ESMA ще обсъди, дали е необходимо да се продължи прилагането на мерките за още три месеца.

Съгласно чл. 40 от Регламента относно пазарите на финансови инструменти договорените мерки на ESMA включват:
1.Максимални прагове за ливъридж при откриването на позиция от непрофесионален клиент, както следва:

30:1 за основни двойки валути, включващи всеки две от следните валути – американски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар и швейцарски франк (Изисквания за обезпечение – 3.33% от стойността);
20:1 за неосновни двойки валути, при които една от двете валути не е от гореспоменатите, злато и основни капиталови индекси (Изисквания за обезпечение – 5% от стойността);
10:1 за стоки, различни от злато и неосновни капиталови индекси (Изисквания за обезпечение – 10% от стойността);
5:1 за отделни капиталови инструменти и други референтни стойности (Изисквания за обезпечение – 20% от стойността);
2:1 за криптовалути (Изисквания за обезпечение – 50% от стойността);

1.Стандартизирано правило за автоматично закриване на клиентски позиции по ДЗР. В случай че наличността по сметка на даден непрофесионален клиент достигне 50% от минимално изискуемия маржин за всички отворени по тази сметка позиции, една или повече от отворените позиции на клиента ще бъдат автоматично закривани.

1.Недопускане на отрицателен баланс по клиентска сметка. По този начин се гарантира, че максималният размер на потенциалните загуби, които може да претърпи даден непрофесионален клиент, няма да надхвърли първоначално инвестираната от него сума.

1. Ограничаване на стимулите, предлагани за търговия с ДЗР.

1. Стандартизирано предупреждение за риска, съдържащо информация за относителния дял на сметките на непрофесионални клиенти, обслужвани от доставчика на ДЗР, които реализират загуба през последната една година. Изчисленията се правят на всеки три месеца.

Новите условия са валидни за всички клиенти, категоризирани от ЕвроФинанс като непрофесионални.

Информация относно правилата на ЕвроФинанс за категоризация на клиентите, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Информация относно промяната на категоризацията на клиент от непрофесионален на професионален, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Информацията, публикувана от КФН, включваща цялото съобщение от ESMA в превод на български език, както и подробни въпроси и отговори по темата, подготвени от ESMA, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Информация от сайта на ESMA, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.