Първично публично предлагане “Градус” АД - EuroFinance

Новини

18 октомври 2022

УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА АКЦИИ, ETF-И И...

Клиентите на платформата EFOCS вече могат да...

прочетете повече

30 септември 2022

ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПО-НИСКИ КОМИСИОНИ В EFOCS

От понеделник (03.10.2022г.) клиентите на платформата EFOCS...

прочетете повече

26 август 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във...

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във...

прочетете повече

26 август 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във...

Уважаеми клиенти, „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В.,...

прочетете повече

20 юни 2022

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

20 юни 2022

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

Съобщения

07 декември 2022

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

29 ноември 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

07 октомври 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

08 септември 2022

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции...

Уважаеми клиенти,  Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

08 септември 2022

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

29 август 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

Първично публично предлагане “Градус” АД

05 юни 2018

Уважаеми клиенти,

на 18-ти и 19-ти юни ще се проведе първично публично предлагане (IPO) на акциите на производителя на пилешко месо “Градус” АД. Потвърденият проспект от Комисията за финансов надзор (КФН) е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи, с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв. Предлагането ще бъде осъществено на сегмента за първично публично предлагане на БФБ-София чрез механизма на IPO аукцион. По време на Call фазата на аукциона, клиентите на Евро-Финанс АД могат да въвеждат поръчки за покупка, през системата за търговия EFOCS, на място в офис на Евро-Финанс или по телефон. Могат да бъдат подавани два вида поръчки – лимитирана и пазарна. Ако бъде въведена лимитирана поръчка за покупка на цена извън предварително определения ценови диапазон, то тя няма да бъде зачетена като валидна. Всеки участник вижда само своите поръчки и има възможност да редактира параметрите им по време на Call фазата. Одобрените поръчки за деня се удовлетворяват на една и съща цена – Цена на Аукциона.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството. IPO-то ще се счита за успешно, ако бъдат записани не по-малко от общо 36 111 112 акции, от които 18 055 556 съществуващи и 18 055 556 нови акции.

Основните акционери в Градус АД – Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на Българска фондова борса (БФБ) в следващите 12 месеца.