Първично публично предлагане “Градус” АД - EuroFinance

Новини

10 януари 2012

Евро-Финанс стартира Forex промоция

Уважаеми клиенти, Евро-Финанс предлага 20% стартов бонус...

прочетете повече

15 декември 2011

Търговията с акциите на Еврохолд в Полша...

С решение от 29 ноември 2011 година...

прочетете повече

30 ноември 2011

Еврохолд допуснат за търговия на Полската борса

С Решение №658–Е от 27.10.2011 г. Комисията...

прочетете повече

04 ноември 2011

Нова система за търговия

Уважаеми клиенти, Евро-Финанс започна да предлага търговия...

прочетете повече

28 октомври 2011

Еврохолд с oдобрен проспект от КФН

На 27 октомври 2011 година Комисията за...

прочетете повече

Съобщения

Първично публично предлагане “Градус” АД

05 юни 2018

Уважаеми клиенти,

на 18-ти и 19-ти юни ще се проведе първично публично предлагане (IPO) на акциите на производителя на пилешко месо “Градус” АД. Потвърденият проспект от Комисията за финансов надзор (КФН) е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи, с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв. Предлагането ще бъде осъществено на сегмента за първично публично предлагане на БФБ-София чрез механизма на IPO аукцион. По време на Call фазата на аукциона, клиентите на Евро-Финанс АД могат да въвеждат поръчки за покупка, през системата за търговия EFOCS, на място в офис на Евро-Финанс или по телефон. Могат да бъдат подавани два вида поръчки – лимитирана и пазарна. Ако бъде въведена лимитирана поръчка за покупка на цена извън предварително определения ценови диапазон, то тя няма да бъде зачетена като валидна. Всеки участник вижда само своите поръчки и има възможност да редактира параметрите им по време на Call фазата. Одобрените поръчки за деня се удовлетворяват на една и съща цена – Цена на Аукциона.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството. IPO-то ще се счита за успешно, ако бъдат записани не по-малко от общо 36 111 112 акции, от които 18 055 556 съществуващи и 18 055 556 нови акции.

Основните акционери в Градус АД – Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на Българска фондова борса (БФБ) в следващите 12 месеца.