Първично публично предлагане “Градус” АД - EuroFinance

Новини

20 май 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от...

Уважаеми клиенти, Oт 21.05.2022 г. стартира търговото...

прочетете повече

20 май 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от...

Уважаеми клиенти, Oт 21.05.2022 г. стартира търговото...

прочетете повече

18 май 2022

15 ЮНИ 2022 – ДЕН ЗА АКЦИИ

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

15 октомври 2021

Специални условия за ползване на EF MetaTrader...

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че ЕВРО-ФИНАНС АД...

прочетете повече

Съобщения

11 август 2022

CPR Invest – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

08 юни 2022

Миграция към нов комуникационен интерфейс за подаване...

Уважаеми клиенти, От 13.06.2022г. Българска фондова борса...

прочетете повече

29 април 2022

Работно време по време на празника по...

Уважаеми клиенти, Във връзка с предстоящия национален...

прочетете повече

01 март 2022

Преустановяване на търговията с руски ценни книжа

Уважаеми клиенти, Бихме искали да ви уведомим,...

прочетете повече

29 декември 2021

Информация за публичното предлагане на акции от...

СЛС ИМОТИ АДСИЦ, със седалище и адрес...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

Първично публично предлагане “Градус” АД

05 юни 2018

Уважаеми клиенти,

на 18-ти и 19-ти юни ще се проведе първично публично предлагане (IPO) на акциите на производителя на пилешко месо “Градус” АД. Потвърденият проспект от Комисията за финансов надзор (КФН) е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи, с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв. Предлагането ще бъде осъществено на сегмента за първично публично предлагане на БФБ-София чрез механизма на IPO аукцион. По време на Call фазата на аукциона, клиентите на Евро-Финанс АД могат да въвеждат поръчки за покупка, през системата за търговия EFOCS, на място в офис на Евро-Финанс или по телефон. Могат да бъдат подавани два вида поръчки – лимитирана и пазарна. Ако бъде въведена лимитирана поръчка за покупка на цена извън предварително определения ценови диапазон, то тя няма да бъде зачетена като валидна. Всеки участник вижда само своите поръчки и има възможност да редактира параметрите им по време на Call фазата. Одобрените поръчки за деня се удовлетворяват на една и съща цена – Цена на Аукциона.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството. IPO-то ще се счита за успешно, ако бъдат записани не по-малко от общо 36 111 112 акции, от които 18 055 556 съществуващи и 18 055 556 нови акции.

Основните акционери в Градус АД – Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на Българска фондова борса (БФБ) в следващите 12 месеца.