Уведомление от „Лого-Къмпани“ ЕООД - EuroFinance

Новини

15 юли 2024

Инвестиционна възможност: Облигации от ELG на BEAM

  Като мениджър на новата емисия обезпечени...

прочетете повече

19 юни 2024

Börse Frankfurt вече и на вашето мобилно...

EFOCS ви дава все повече възможности за...

прочетете повече

10 юни 2024

ДЕН ЗА АКЦИИ – 12 ЮНИ 2024...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

Съобщения

15 юли 2024

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И...

Уважаеми клиенти, На 24.07.2024г. ще се проведе...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

Уведомление от „Лого-Къмпани“ ЕООД

16 декември 2014

В резултат на осъществено предложение за принудително изкупуване по чл.157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ на „Лого-Къмпани” ЕООД към останалите акционери на „Дир.бг“ АД, предложителят „Лого-Къмпани” ЕООД е придобил 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три) броя акции с право на глас в общото събрание на „Дир.бг“ АД, представляващи 0,28% от капитала на „Дир.бг“ АД, и към настоящия момент същият притежава 100% от гласовете в Общото събрание на „Дир.бг“ АД или всички 4 614 813 броя акции от капитала на публичното дружество.

Цената на акциите – обект на осъщественото принудително изкупуване, е преведена от предложителя „Лого-Къмпани“ ЕООД по специална банкова сметка в Обединена българска банка, с IBAN BG83UBBS80021025978240. Банката ще изплаща на акционерите, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите посочени в списък, издаден от „Централен депозитар“ АД с имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са изкупени в резултат на предложението за изкупуване, ще получат цялата им дължима сума, без да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението – 15.12.2014 г., след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в предложителя. Специалната банкова сметка не може да бъде закрита преди изтичане на посочения давностен срок.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на „Дир.бг”АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.