Уведомление от „Лого-Къмпани“ ЕООД - EuroFinance

Новини

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

15 май 2023

Мобилното приложение EFOCS за Android вече е...

Знаем, че много от вас с нетърпение...

прочетете повече

20 декември 2022

Активен или пасивен подход е подходящ за...

Светът на инвестициите е необятен – има...

прочетете повече

01 декември 2022

IPO „МФГ Инвест“ – Онлайн презентация пред...

Уважаеми клиенти, На 6 декември 2022 г....

прочетете повече

Съобщения

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

14 март 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

Уведомление от „Лого-Къмпани“ ЕООД

16 декември 2014

В резултат на осъществено предложение за принудително изкупуване по чл.157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ на „Лого-Къмпани” ЕООД към останалите акционери на „Дир.бг“ АД, предложителят „Лого-Къмпани” ЕООД е придобил 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три) броя акции с право на глас в общото събрание на „Дир.бг“ АД, представляващи 0,28% от капитала на „Дир.бг“ АД, и към настоящия момент същият притежава 100% от гласовете в Общото събрание на „Дир.бг“ АД или всички 4 614 813 броя акции от капитала на публичното дружество.

Цената на акциите – обект на осъщественото принудително изкупуване, е преведена от предложителя „Лого-Къмпани“ ЕООД по специална банкова сметка в Обединена българска банка, с IBAN BG83UBBS80021025978240. Банката ще изплаща на акционерите, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите посочени в списък, издаден от „Централен депозитар“ АД с имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са изкупени в резултат на предложението за изкупуване, ще получат цялата им дължима сума, без да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението – 15.12.2014 г., след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в предложителя. Специалната банкова сметка не може да бъде закрита преди изтичане на посочения давностен срок.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на „Дир.бг”АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.