Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - EuroFinance

Новини

18 октомври 2022

УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА АКЦИИ, ETF-И И...

Клиентите на платформата EFOCS вече могат да...

прочетете повече

30 септември 2022

ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПО-НИСКИ КОМИСИОНИ В EFOCS

От понеделник (03.10.2022г.) клиентите на платформата EFOCS...

прочетете повече

26 август 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във...

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във...

прочетете повече

26 август 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във...

Уважаеми клиенти, „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В.,...

прочетете повече

20 юни 2022

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

20 юни 2022

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

Съобщения

07 декември 2022

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

29 ноември 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

07 октомври 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

08 септември 2022

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции...

Уважаеми клиенти,  Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

08 септември 2022

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

29 август 2022

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

24 юни 2021

Във връзка с процедурата по увеличение на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, с настоящото Ви уведомяваме, че срокът за записване на акции от увеличението на капитала е удължен с 8 (осем) работни дни, като крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 13 (тринадесет) работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, а именно 07.07.2021г. Последният ден от удължения срок за записване на акциите ще се смята за краен срок на подписката.

 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Announcement pursuant to Art. 89t, Para. 1 of Public Offering of Securities Act for Commencement of the Public Offering of Shares from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Резюме)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Summary)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Регистрационен документ)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Registration Document)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Документ за предлаганите ценни книжа)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Securities Note)

Допълнение към проспект за ППП – Част 1

Supplement for Prospectus for IPO – Part 1

Допълнение към проспект за ППП – Част 2

Supplement for Prospectus for IPO – Part 2

Допълнение към проспект за ППП – Част 3

Supplement for Prospectus for IPO – Part 3