Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - EuroFinance

Новини

10 януари 2012

Евро-Финанс стартира Forex промоция

Уважаеми клиенти, Евро-Финанс предлага 20% стартов бонус...

прочетете повече

15 декември 2011

Търговията с акциите на Еврохолд в Полша...

С решение от 29 ноември 2011 година...

прочетете повече

30 ноември 2011

Еврохолд допуснат за търговия на Полската борса

С Решение №658–Е от 27.10.2011 г. Комисията...

прочетете повече

04 ноември 2011

Нова система за търговия

Уважаеми клиенти, Евро-Финанс започна да предлага търговия...

прочетете повече

28 октомври 2011

Еврохолд с oдобрен проспект от КФН

На 27 октомври 2011 година Комисията за...

прочетете повече

Съобщения

Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

24 юни 2021

Във връзка с процедурата по увеличение на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, с настоящото Ви уведомяваме, че срокът за записване на акции от увеличението на капитала е удължен с 8 (осем) работни дни, като крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 13 (тринадесет) работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, а именно 07.07.2021г. Последният ден от удължения срок за записване на акциите ще се смята за краен срок на подписката.

 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Announcement pursuant to Art. 89t, Para. 1 of Public Offering of Securities Act for Commencement of the Public Offering of Shares from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Резюме)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Summary)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Регистрационен документ)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Registration Document)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Документ за предлаганите ценни книжа)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Securities Note)

Допълнение към проспект за ППП – Част 1

Supplement for Prospectus for IPO – Part 1

Допълнение към проспект за ППП – Част 2

Supplement for Prospectus for IPO – Part 2

Допълнение към проспект за ППП – Част 3

Supplement for Prospectus for IPO – Part 3