Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - EuroFinance

Новини

20 май 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от...

Уважаеми клиенти, Oт 21.05.2022 г. стартира търговото...

прочетете повече

20 май 2022

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от...

Уважаеми клиенти, Oт 21.05.2022 г. стартира търговото...

прочетете повече

18 май 2022

15 ЮНИ 2022 – ДЕН ЗА АКЦИИ

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

15 октомври 2021

Специални условия за ползване на EF MetaTrader...

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че ЕВРО-ФИНАНС АД...

прочетете повече

Съобщения

11 август 2022

CPR Invest – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

08 юни 2022

Миграция към нов комуникационен интерфейс за подаване...

Уважаеми клиенти, От 13.06.2022г. Българска фондова борса...

прочетете повече

29 април 2022

Работно време по време на празника по...

Уважаеми клиенти, Във връзка с предстоящия национален...

прочетете повече

01 март 2022

Преустановяване на търговията с руски ценни книжа

Уважаеми клиенти, Бихме искали да ви уведомим,...

прочетете повече

29 декември 2021

Информация за публичното предлагане на акции от...

СЛС ИМОТИ АДСИЦ, със седалище и адрес...

прочетете повече

12 ноември 2021

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън...

Уважаеми клиенти, Във връзка с изтичане на...

прочетете повече

Удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

24 юни 2021

Във връзка с процедурата по увеличение на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, с настоящото Ви уведомяваме, че срокът за записване на акции от увеличението на капитала е удължен с 8 (осем) работни дни, като крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 13 (тринадесет) работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, а именно 07.07.2021г. Последният ден от удължения срок за записване на акциите ще се смята за краен срок на подписката.

 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Announcement pursuant to Art. 89t, Para. 1 of Public Offering of Securities Act for Commencement of the Public Offering of Shares from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Резюме)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Summary)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Регистрационен документ)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Registration Document)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Документ за предлаганите ценни книжа)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Securities Note)

Допълнение към проспект за ППП – Част 1

Supplement for Prospectus for IPO – Part 1

Допълнение към проспект за ППП – Част 2

Supplement for Prospectus for IPO – Part 2

Допълнение към проспект за ППП – Част 3

Supplement for Prospectus for IPO – Part 3