Защо спестовният план е един от най-добрите инвестиционни продукти на пазара? - EuroFinance

Защо спестовният план е един от най-добрите инвестиционни продукти на пазара?

article1

Спестовният план, или схемата за систематично инвестиране в дялове на взаимен фонд, е един изключително мощен, многопластов и ефективен инвестиционен продукт. С няколко думи ще се опитаме да ви убедим в неговите безспорни предимства:

1ВО
Не ви трябват задълбочени познания за финансовите пазари. Всъщност, не ви трябват никакви познания за финансовите пазари. Вашите инвестиции се управляват от доказани професионалисти, при това на съвсем достъпна цена.
2РО
Спестявате неусетно чрез малки суми. Не е необходимо да губите време в посещение на офиси. Достатъчно е да заявите вашия спестовен план и да наредите регулярен автоматичен превод от вашата сметка на дължимата месечна вноска по плана.
3ТО
Можете да пропуснете вноска без това да доведе до прекратяване на спестовния план.
4ТО
Спирате да се тревожите за това, дали СЕГА е най-добрият момент за инвестиция. Един прост пример. Представете си, че сте най-добрият пазарен аналитик и можете да предскажете „дъното“ на капиталовия пазар за всяка една година, като в продължение на 10 години (от 2010г. до 2019г.) инвестирате 1 000 долара в индекса S&P 500 на най-ниското му ниво за съответната година. В края на 2019г., благодарение на „умението ви да купувате на дъното на пазара“, пазарната стойност на вашата инвестиция би била 20 565 щ. долара, което представялва средногодишна доходност за периода в размер на 13,50%. Сега си представете, че през същия период инвестирате ежемесечно на първо число от месеца сума в размер на 83,33 щатски долара (12 * 83,33 = 1 000 долара годишно) в индекса S&P 500 по текуща пазарна цена. Без да разполагате със свръханалитични умения и познания за финансовите пазари, към 31.12.2019г. пазарната стойност на вашата инвестиция би била 19 489 щатски долара (или средногодишна доходност за периода от 13,41%). Впечатляващо, нали?
5ТО
Не плащате данъци върху печалбата от инвестицията си.
6ТО
Спестяванията ви са на ваше разположение по всяко време. Можете да ги изтеглите заедно с постигнатата доходност, когато пожелаете, без да заплащате допълнителни такси или комисиони.
Споделете: