EFOCS - EuroFinance

Директен Достъп

До борсите в София и Франкфурт

ТЪРГОВИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. Реална и Демо сметка.

ТЪРГУВАЙТЕ ОТВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Акции и ETF-и.

Лесно и интуитивно

Безпроблемно и удобно търгуване.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНE. Следите само, каквото ви интересува.

БЪРЗИ ПОРЪЧКИ. Лесно подавате и управлявате поръчките.

ПАЗАРНИ ДАННИ. Преглед, котировки, графики, дълбочина.

ДЕТАЙЛНИ КОТИРОВКИ. Изчерпателна информация за продукта с един клик върху съответната позиция.

Всичко на Едно Място

С един логин наблюдавате и управлявате ефективно вашите инвестиции.

КЛЮЧОВИ ПАРАМЕТРИ. Текущ баланс, печалба/загуба и други, с един поглед в реално време.

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ. Представянето на вашия портфейл в ясни графики и диаграми.

ИЗВЕСТИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ. Мигновен достъп до вашите съобщения.

Изпробвайте EFOCS днес

google-play google-play google-play