Регулаторни документи

Информация за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

 

Информация относно качеството на изпълнение на сделките съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на ЕК