Информация за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г., съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Информация относно изпълнение на политика за ангажираност съгласно чл. 75а, ал. 3 от ЗПФИ

Информация относно качеството на изпълнение на сделките съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на ЕК