Регулаторни документи

Информация за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

 

Информация относно качеството на изпълнение на сделките съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на ЕК