Инвестиционно банкиране - EuroFinance

Инвестиционно банкиране

Клиентът е в центъра на нашия бизнес модел. Като основна цел ние сме си поставили изграждането на дълготрайни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти като им предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с техните специфични изисквания и инвестиционни нужди.

Според изискванията на нашите клиенти ние можем да асемблираме балансирани екипи от финансови, оперативни и юридически професионалисти и експерти с цел да помогнем на клиентите си относно техните стратегически и капиталови нужди и решения. Ние сме партньори с признати специалисти във финансовата индустрия – правни кантори, инвестиционни банки и специалисти по структурирани финансови инструменти – с цел да предложим решения, съобразени и създадени според специфичните нужди на нашите клиенти.

Евро-Финанс АД разполага с добре изградена вътрешна и външна инфраструктура, която дава възможност на компанията да предлага завършени инвестиционни решения и услуги.

 

Капиталови пазари
Опитният екип от експерти и специалисти в отдел „Инвестиционно банкиране“ на ЕвроФинанс ще ви помогне успешно да подсигурите своите капиталови нужди. Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти, първични публични предлагания, вторични публични предлагания, увеличения на капитала, частни пласирания и хибридни инструменти – ние активно управляваме и участваме в целия процес от избор на оптимален тип финансиране, структуриране и пласиране на избрания вид инструмент, съобразявайки се с индивидуалните нужди на клиентите и факторите, които ги съпътстват.

 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дялови ценни книжа
  ЕвроФинанс разполага с екип от специалисти със значителен опит, запознати в детайли с характеристиките на публичните предлагания на ценни книжа, допускането до търговия, увеличенията на капитала и др. Ние предлагаме цялата гама услуги от консултирането до пласирането на емисията.
 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа
  ЕвроФинанс е един от лидерите в България в областта на организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа. Ние сме организирали и участвали в пласирането на облигационни емисии на обща стойност над 500 млн. лева.
 • Организиране и пласиране на деривативни инструменти
  ЕвроФинанс предлага структуриране и организиране на емисии деривативни ценни книжа. В зависимост от конюнктурата на пазара и наличие на търсене от страна на инвеститорите, компанията може да предложи реализация на подобни проекти. ЕвроФинанс реализира пласирането на първата публична емисия деривативни инструменти, търгувани на официален пазар на БФБ-София – „Програма Български депозитарни разписки“. По „Програма Български депозитарни разписки“ бяха емитирани четири емисии – Deutsche Telekom AG (БДР); Deutsche Bank AG (БДР); Siemens AG (БДР) и SAP AG (БДР).
 • Изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа
  ЕвроФинанс предлага и услуги по изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа, когато мажоритарният акционер и/или миноритарен акционер, притежаващ над 5% от капитала, в дадена публична компания е задължен или има желание да придобие допълнителен пакет акции.
 • Маркет-мейкър
  ЕвроФинанс предлага на своите институционални клиенти и услугата маркет-мейкър.
 • Създаване на дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ)
  ЕвроФинанс предлага съдействие по всички стъпки от процеса на създаване на дружество със специална и инвестиционна цел – учредяване, лицензиране, увеличение на капитала, регистрация за търговия.

 

Консултантски услуги

Сливания и придобивания (M&A)

 • Придобивания и продажба на компании – финансово, правно и оперативно консултиране от страна на придобиващата или продаващата се компания. ЕвроФинанс има дългогодишен опит и история на успешно финализирани сделки и транзакции, помагайки на своите клиенти във вземането на стратегически решения за разрастване чрез придобиване на съществуваща компания или монетизиране на инвестирани средства и дългогодишни усилия чрез продажба на техните бизнеси и компании. Ние консултираме нашите клиенти по време на целия процес на търсене на подходяща компания за придобиване или намирането на стратегически или финансов инвеститор; извършването на детайлна оценка на бизнеса; подготовка, организиране и провеждане на дю дилиджънс; консултиране относно финансовите, търговски и правни аспекти на подобен тип транзакции до успешното приключването на сделката.
 • Сливания / разделяния – ЕвроФинанс предлага тясно специализирана експертиза в сливанията / разделянията на бизнеси и компании, съдействайки на нашите клиенти да определят рентабилността и обосноваността на дадено сливане / разделяне, постигането на оперативни и финансови синергии и тяхното монетизиране, както и всички други свързани аспекти.
 • Приватизации – ЕвроФинанс има многогодишен опит и солидно познание относно приватизационни процедури в България, консултирайки голям брой страни в едни от най-големите приватизационни проекти в страната. ЕвроФинанс успешно е извършил продажбата на девет от дъщерните дружества на българския тютюнев монопол Булгартабак Холдинг АД. Използвайки богатия опит и детайлно познание на местната бизнес и политическа конюнктура, ние предлагаме цялостни решения за приватизационни проекти и услуги, свързани с дю дилиджънс, структуриране на оферти, написване на документи за покупко-продажба, преговори относно приватизационни и следприватизационни условия и ангажименти.
 • Мениджърски изкупувания / Изкупувания чрез дългово финансиране – ЕвроФинанс предлага конструктивни решения и услуги, свързани с мениджърски изкупувания/изкупувания чрез дългово финансиране, като предлага целия набор от услуги: дю дилиджънс, структуриране на транзакцията, прогнозиране на парични потоци с цел определяне на оптимален капиталов профил, както и стратегически консултации за оптимизация на операциите и дейностите и последващ анализ на финансовия ефект.

 

Финансово консултиране

 • Оценки – ние можем да оценим стойността на вашия бизнес, за да може да претеглите всички фактори при вземането на стратегически решения.
 • Независимо мнение – ЕвроФинанс предоставя независимо мнение относно анализи или оценки на трети страни с цел получаване на честно и обективно мнение за вземане на важни управленски решения и стратегически решения от страна на собственици и акционери.
 • Дългово преструктуриране, рекапитализация и преструктуриране в следствие на банкрут – ЕвроФинанс предлага професионални консултантски услуги и продукти на всеки клиент, търсещ работещи решения за своя бизнес, дългово финансиране, рефинасиране и нужда от рекапитализиране. Компанията предоставя професионално консултиране относно комплексни преструктурирания в следствие на банкрут с цел постигане на устойчиво финансово състояние и балансирани резултати за всички заинтересовани лица в даден процес.
 • Стратегическо консултиране – Ние предлагаме независими и иновативни решения за стратегическото развитие на една компания.
platform2

EF MetaTrader 5

Свалете EF MetaTrader 5 - най-мощната платформа за търговия с Forex и ДЗР.

Свалете Отворете нов акаунт Отворете демо акаунт

Все още не сте сигурни?

Свържете се с нашите консултанти!

Разберете повече за другите ни услуги