Инвестиционно банкиране - EuroFinance

Инвестиционно банкиране

Предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с вашите специфични изисквания и инвестиционни нужди, за да изградим дълготрайни бизнес отношения.

Внимателно подбираме балансирани екипи от професионалисти с финансова, оперативна и юридическа експертиза, за да сме сигурни, че ще ви предложим най-точната стратегия или капиталова структура.

Разполагаме с необходимата вътрешна и външна инфраструктура, за цялостни инвестиционни решения и услуги.

Капиталови пазари

Нашият опитен екип от експерти ще ви помогне успешно да подсигурите своите капиталови нужди. Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти, първични публични предлагания, вторични публични предлагания, частни пласирания и увеличения на капитала – ще изберем оптималния тип финансиране, ще структурираме подходящия вид инструмент, ще участваме в пласирането и ще съобразим всичко с вашите индивидуални нужди и факторите, които ги съпътстват.

 

Вижте повече

Консултантски услуги

Сливания и придобивания (M&A)

ПРИДОБИВАНE И ПРОДАЖБА НА КОМПАНИИ

СЛИВАНИЯ / РАЗДЕЛЯНИЯ

МЕНИДЖЪРСКИ ИЗКУПУВАНИЯ / ИЗКУПУВАНИЯ ЧРЕЗ ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Финансово консултиране

ОЦЕНКИ

НЕЗАВИСИМО МНЕНИЕ

ДЪЛГОВО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА БАНКРУТ

СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Вижте повече

Някои от нашите проекти:

2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Разпределение България АД от страна на Eastern European Electric Company BV.
2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Електро България АД от страна на Eastern European Electric Company BV.
2021г. Организиране, пласиране и листване за търговия на БФБ АД на нов облигационен заем, емитиран от Еврохолд България АД, с обща номинална стойност 30 млн. евро.
2021г. Успешно увеличение на капитала на Еврохолд България АД на БФБ АД, в резултат на което дружеството привлече над 157 млн. лева чрез публично предлагане на нови акции.
2014г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на Дир.бг АД от страна на Лого-Къмпани ЕООД.
2007г. Емитиране на първи облигационен заем на Спорт Депо АД.
2006 – 2008г. Преструктуриране на Булгартабак Холдинг АД във връзка с приватизационната процедура за продажба на мажоритарни пакети в някои от дъщерните дружества на холдинга. В рамките на приватизационната процедура бяха продадени 9 от тютюневите и цигарени фабрики на холдинга, сред които Благоевград БТ, Пловдив – Юрий Гагарин БТ и София БТ.