Български акции I БФБ - EuroFinance

Български акции I БФБ

Защо БФБ през ЕвроФинанс?

Традиционно в топ 3 по реализиран оборот на БФБ
Опитен екип от лицензирани брокери
Безплатен директен достъп до системата за търговия на БФБ чрез платформата за онлайн търговия EFOCS
Мониторинг и контрол върху портфейла в реално време

 

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер?

Такси и комисиони по операции с ценни книжа на БФБ през платформата EFOCS
Сделки с акции, права, компенсаторни инструменти и други
За непрофесионални клиенти

За професионални клиенти
0.30% с всички включени разходи

0.20% с всички включени разходи
Минимум BGN 4.00 на изпълнена поръчка

Минимум BGN 4.00 на изпълнена поръчка
Такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства
НЯМА

 

За повече информация относно таксите и комисионите на ЕвроФинанс
по сделки с ценни книжа през платформата EFOCS вижте Тарифата за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.