EuroFinance Deutsche Börse I Xetra - EuroFinance

Deutsche Börse I Xetra

Търговия с финансови инструменти на Deutsche Börse Xetra®

Какво е фондова борса?
Представете си го като място за търговия (пазар), на което купувачи и продавачи от цял свят се събират, за да търгуват помежду си. Но това не е обикновен пазар, където се търгуват познатите ни стоки. Това е пазар, където търговците купуват и продават разнообразни финансови инструменти като акции, облигации, опции и фючърси.

Как се случва търговията на борсата?
В продължение на векове начинът, по който са функционирали фондовите пазари, е бил неизменно един и същ: всички участници са се събирали на едно място, първоначално на открити места, а по-късно във впечатляващи и внушителни сгради, за да търгуват надвиквайки се за по няколко часа на ден.
В началото на 90-те години на миналия век, обаче, електронните платформи за търговия предизвикват малка революция на фондовите пазари: участниците започват да търгуват отвсякъде, независимо къде се намират.

Едно място за търговия – много предимства

Всеки ден от 10:00 до 18:30 ч. българско време можете да купувате и продавате акциите на едни от най-големите немски и международни компании, стотици борсово търгувани фондове (ETF), борсово търгувани суровини (ETC), а също така държавни и корпоративни облигации. Xetra® предоставя широк спектър от възможности за управление на риска и разнообразие от поръчки, отговарящи на нуждите и на най-капризните инвеститори.

 • Xetra® е синоним на ликвидност
  Xetra® е най-ликвидният пазар на борсово търгувани фондове, борсово търгувани суровини и акции на немски компании в Европа. Отличната ликвидност е предпоставка за бързо и в пълен обем изпълнение на входящия поток от поръчки по справедливи пазарни цени.
 • Xetra® е символ на иновативност
  Xetra® е изключително гъвкава платформа, която не спира да се променя и усъвършенства в отговор на нуждите на инвеститорите и динамиката на пазарните и регулаторни тенденции.
 • Огромно разнообразие от инструменти за търговия
  На Xetra® се търгуват акциите на повече от 1,000 немски и международни компании, повече от 1,400 борсово търгувани фондове и борсово търгувани суровини, а съвсем скоро и хиляди държавни и корпоративни облигации.
 • Интернационално място за търговия
  Xetra® обединява над 175 инвестиционни посредници от 18 държави, което е предпоставка за добрата ликвидност на пазара и своеобразен сертификат за качеството, което отличава Xetra® от останалите места за търговия.
 • Бързина, надеждност и прозрачност на целия процес от поръчката до сделката
  Ако трябва да опишем Xetra® с няколко думи, това са пълна прозрачност и ефективност на процеса на търговия и бързина на информацията. Xetra® ви дава невероятен поглед върху пазара, възможност бързо да оцените моментното състояние и ценовите тенденции и да подобрите ефективността на своите поръчки.
 • Регулиран, абсолютно надежден и сигурен пазар
  Xetra® е регулиран пазар, функциониращ изцяло в съответствие с високите изисквания на европейското законодателство в областта на финансовите пазари (MiFID II), което е необходима и достатъчна основа за напълно прозрачен и справедлив процес на търговия.

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер

ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА НА XETRA®
Сделки с акции, права и други капиталови инструменти *
За професионални клиенти **0.07% all inclusive
За непрофесионални клиенти **0.09% all inclusive
Сделки с облигации *0.09% all inclusive
Такса за съхранение и попечителство на ценни книжа и париНЯМА

* С включени разходи на трети страни.
** Съгласно Политиката за категоризация на клиентите съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.

Намалете разходите си за търговия с финансови инструменти и максимизирайте възвръщаемостта си като откриете сметка и започнете да търгувате на Xetra® през EFOCS.