Deutsche Börse I Xetra - EuroFinance

Deutsche Börse I Xetra

Търговия с финансови инструменти на Deutsche Börse Xetra®

Едно място за търговия – много предимства

Всеки ден от 10:00 до 18:30 ч. българско време можете да купувате и продавате акциите на едни от най-големите немски и международни компании, хиляди борсово търгувани фондове (ETF), борсово търгувани суровини (ETC), а също така държавни и корпоративни облигации. Xetra® предоставя широк спектър от възможности за управление на риска и разнообразие от поръчки, отговарящи на нуждите и на най-капризните инвеститори.

 • Xetra® е синоним на ликвидност
  Xetra® е най-ликвидният пазар на борсово търгувани фондове, борсово търгувани суровини и акции на немски компании в Европа. Отличната ликвидност е предпоставка за бързо и в пълен обем изпълнение на входящия поток от поръчки по справедливи пазарни цени.
 • Xetra® е символ на иновативност
  Xetra® е изключително гъвкава платформа, която не спира да се променя и усъвършенства в отговор на нуждите на инвеститорите и динамиката на пазарните и регулаторни тенденции.
 • Огромно разнообразие от инструменти за търговия
  На Xetra® се търгуват акциите на повече от 1,000 немски и международни компании, повече от 1,500 борсово търгувани фондове и борсово търгувани суровини и хиляди държавни и корпоративни облигации.
 • „Свободни“ от данъци
  Капиталовите печалби от търговия с акции и борсово търгувани фондове на Xetra® са освободени от данък.
 • Интернационално място за търговия
  Xetra® обединява над 175 инвестиционни посредници от 18 държави, което е предпоставка за добрата ликвидност на пазара и своеобразен сертификат за качеството, което отличава Xetra® от останалите места за търговия.
 • Бързина, надеждност и прозрачност на целия процес от поръчката до сделката
  Ако трябва да опишем Xetra® с няколко думи, това са пълна прозрачност и ефективност на процеса на търговия и бързина на информацията. Xetra® ви дава невероятен поглед върху пазара, възможност бързо да оцените моментното състояние и ценовите тенденции и да подобрите ефективността на своите поръчки.
 • Регулиран, абсолютно надежден и сигурен пазар
  Xetra® е регулиран пазар, функциониращ изцяло в съответствие с високите изисквания на европейското законодателство в областта на финансовите пазари (MiFID II), което е необходима и достатъчна основа за напълно прозрачен и справедлив процес на търговия.

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер?

Единственият български инвестиционен посредник – член на Deutsche Börse Group, Ви предоставя директен достъп до Xetra® при възможно най-добрите търговски условия.

Намалете разходите си за търговия с финансови инструменти и максимизирайте възвръщаемостта си като откриете сметка и започнете да търгувате на Xetra® през EFOCS.


Условия за търговия

Трансакции през EFOCS | EuroFinance Online Customer Service

ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА НА XETRA®
Сделки с акции, права, борсово търгувани фондове (ETFs) и други капиталови инструменти
За професионални клиенти0.07% с включени разходи на трети страниМинимум EUR 3.50 на изпълнена поръчка
За непрофесионални клиенти0.09% с включени разходи на трети страниМинимум EUR 3.50 на изпълнена поръчка
Сделки с облигации
За професионални и непрофесионални клиенти0.09% с включени разходи на трети страниМинимум EUR 3 на изпълнена поръчка
Такса за съхранение и попечителство на ценни книжа и париНЯМА

За повече информация относно таксите и комисионите на ЕвроФинанс по сделки с ценни книжа през платформата EFOCS вижте Тарифата за таксите и комисионите на ИП ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.

Повече за търговията с ETF-и на Xetra® може да видите тук.

Повече за платформата, с която може да търгувате на Xetra®, вижте тук.

Разберете повече за другите ни услуги