Глобални пазари - EuroFinance

Глобални пазари

В партньорство с компанията Interactive Brokers LLC – доказан лидер в сферата на онлайн брокерските услуги – ЕвроФинанс предоставя бърз и лесен достъп до международните финансови пазари чрез електронната платформа за търговия IB Trader Workstation (TWS).

Кои са Interactive Brokers?

Interactive Brokers (IB) са един от най-големите онлайн брокери в световен мащаб, с клиентски активи, надхвърлящи $1 трилион. Основана през 1977 г., компанията IB многократно е награждавана в различни категории, включително няколко години подред за най-добър брокер от Barron’s.

Какви са предимствата за вас от партньорството ни с Interactive Brokers LLC?

  • защита на вашите активи до $2,750,000
  • директен достъп до 130 пазара в повече от 30 държави
  • ниски комисиони за търговия, започващи от $0.01/акция
  • избор от хиляди финансови инструменти и инвестиционни възможности
  • достъп до вашата сметка за търговия отвсякъде и по всяко време
  • 24/5 професионално съдействие на български език
  • Клиентите на ЕвроФинанс се обслужват с приоритет спрямо индивидуалните клиенти на IB

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер?

Намалете разходите си за търговия с ценни книжа и максимизирайте възвръщаемостта като откриете сметка и започнете да търгувате на глобалните капиталови пазари през платформата IB TWS.


Условия за търговия

КОМИСИОНИ ПО СДЕЛКИ С АКЦИИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА TRADER WORKSTATION
Сделки с акции и борсово търгувани фондове (ETFs)*
САЩ$0.005 на акция
Европа0.05% от стойността на сделката
Азия и Австралия0.07% от стойността на сделката

* Допълнително се събират всички такси и комисиони, начислявани от Interactive Brokers. В случай че пазарната стойност на вашите активи при Interactive Brokers е над $100,000 или комисионите по сключени от вас сделки, начислени от Interactive Brokers в рамките на календарен месец, надхвърлят $10, Interactive Brokers не събира месечна такса за поддръжка на сметката. В противен случай, Interactive Brokers служебно ще начисли месечна такса за поддръжка в размер на разликата между $10 и генерираните от вас в рамките на един календарен месец комисиони.

Подробна информация за всички такси и комисиони по сделки с ценни книжа през платформата Trader Workstation можете да намерите в Тарифата за таксите и комисионите на ИП ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.

Списък с депозитарните институции и банките, при които Interactive Brokers съхранява клиентските активи може да видите тук.

Какво трябва да знаете преди да откриете сметка за търговия в TWS?

Преди да започнете да инвестирате и търгувате на фондовите борси, отделете време да разберете как работят капиталовите пазари?

Повече за платформата TWS, може да видите тук.

Какво още можем да ви предложим?

Благодарение на отличните партньорски отношения, изградени през годините, с редица водещи финансови институции в България и по света, ЕвроФинанс осигурява достъп до всички световни финансови пазари – борсови и извънборсови. Дори тези, които не можете да достъпите през платформата Trader Workstation.

Наличието на добре-функционираща мрежа от финансови контрагенти и партньори ни позволява да изпълняваме клиентските поръчки за покупко-продажба на ценни книжа, без да правим компромис с принципите за най-добро изпълнение на клиентските нареждания.

Депозитарни институции и банки, при които Interactive Brokers съхранява клиентските активи

Намалете разходите си за търговия с ценни книжа и максимизирайте възвръщаемостта като откриете сметка и започнете да търгувате на глобалните капиталови пазари през платформата TWS.

Благодарение на отличните партньорски отношения, изградени през годините, с редица водещи финансови институции в България и по света, ЕвроФинанс осигурява достъп до всички световни финансови пазари – дори тези, които не можете да достъпите през платформата Trader Workstation.

Това важи с особена сила за т.нар. „извънборсов пазар“. По-голямата част от търговията с облигации по света, например, се случва на извънборсовия пазар, чрез двустранно договаряне на сделките. Причините за това са няколко. Първо, в световен мащаб броят на регистрираните дългови ценни книжа надхвърля десетки пъти общия брой на регистрираните акции. Второ, средната стойност на една сделка с облигации многократно превишава средната стойност на единична сделка с акции. И, трето, за разлика от търговията с акции, търговията с облигации е значително по-спорадична и нерегулярна.

Наличието на добре-функционираща мрежа от финансови контрагенти и партньори ни позволява да изпълняваме клиентските поръчки за покупко-продажба на ценни книжа и на извънборсовия пазар, без да правим компромис с принципите за най-добро изпълнение на клиентските нареждания.

Преди да започнете да инвестирате и търгувате на фондовите борси, отделете време да разберете как работят капиталовите пазари.
Знаете ли, че едва 2-3 % от българите инвестират активно в акции, облигации, взаимни фондове и други ценни книжа, които се търгуват на капиталовите пазари по света. Причините за това повече от 95 % от българите да „избягват“ вложенията в ценни книжа са няколко, като липсата на свободни средства не е сред основните:

> Всъщност, повечето хора, които „отказват“ да инвестират, го правят просто, защото не разбират как работят капиталовите пазари и какво представляват ценните книжа. „Не инвестирам в бизнес, от който не разбирам“ е казал прочутият инвеститор-милиардер Уорън Бъфет.
> Друга част не инвестират, защото смятат че инвестициите в ценни книжа са твърде рискови.

Истината е, че инвестициите в ценни книжа са, може би най-добрият начин за постигане на материално благополучие в дългосрочен план, но първо трябва да разберете как работят финансовите пазари. Помислете над следната простичка математическа задача: Колко пари щяхте да имате сега, ако в началото на новия век вашият дядо ви беше завещал 100 акции от компанията Amazon, които тогава са стрували около 100 щатски долара за една акция, вместо една пачка от 10,000 щатски долара?

На капиталовите пазари можете да инвестирате активно или пасивно, в зависимост от това колко време можете или искате да му отделите. Едно е сигурно, обаче – по-добре е от това да държите парите си под дюшека.

Добре де!? Как работи този фондов пазар?
Да започнем от там, какво е това фондов пазар? Фондовият пазар е регулирано място за търговия, където хората могат да купуват и продават различни видове ценни книжа, като акции, облигации, дялове от взаимни фондове и други по-сложни финансови инструменти. Акциите, например, представляват дял от собствеността на една компания. Облигациите, пък, приличат малко на срочен депозит в банка. С много условности, разбира се. Не изглежда сложно, нали?

Фондовите пазари съществуват по ред причини. Основната и най-очевидна роля на капиталовия пазар е да бъда нещо като „сборен пункт“, където хората се събират, за да обменят ценни книжа. Освен това, фондовите пазари са своеобразен гарант за сигурността, прозрачността и честността на целия търговски процес.

По своята същност, фондовият пазар е събирателен термин за съвкупността от отделни борси, тържища и пазари, където можете да купувате и продавате ценни книжа. Фондовият пазар е гръбнакът на съвременното капиталистическо общество. Той дава възможност на компаниите по света да се финансират като продават част от бизнеса си под формата на акции. Това, на свой ред, дава възможност на хора като нас да станат съсобственици в много различни компании.

И все пак не всички фондови пазари са еднакви. Търгувайте само на фондови борси с доказана репутация, които се радват на високо доверие от страна на инвеститорите.

На всяка цена избягвайте фондовата борса в Пхенян – на нея печеливш може да бъде само един.

На всеки фондов пазар може да има периоди на нестабилност и сътресения, но като общо правило, демократичните държави със стабилни икономики са тези, които са в състояние да осигурят нормално и честно функциониране на капиталовите пазари и дългосрочност на инвестициите.

Защо компаниите емитират (издават) акции?
За да разберем как работи капиталовият пазар, трябва първо да разберем защо компаниите продават част от собствения си бизнес. Една компания може да реши да стане публична чрез продажба на част от бизнеса си под формата на акции на фондовата борса, защото й трябва „свеж“ капитал за бъдещо развитие и растеж на бизнеса.

И тук стигаме до термина „първично публично предлагане“ или IPO (initial public offering). Първичното публично предлагане е именно процесът, при който собствеността върху компанията се трансформира от частна в публична. Някои от вас сигурно помнят медийния шум около първичното публично предлагане на акциите на Facebook през 2012 г., когато в края на първия търговски ден на борсата в Ню Йорк акциите на компанията се търгуваха на цена от $38 за акция. Седем години по-късно, в началото на 2019 г., акциите на компанията се търгуват срещу близо $200 за акция. Не е зле, ако през 2012 г. си инвестирал в компанията при първичното публично предлагане.

Ако притежавате 1 акция от една компания, вие в буквалния смисъл на думата сте съсобственик в тази компания. Малък собственик, но все пак собственик.

Когато една компания стане „публична“, тя придобива своеобразен обществен статут. Съществуват редица правила и обществени очаквания, с които компанията следва да се съобразява.

Най-общо казано, ако една компания е частна, това, което става „зад кулисите“, остава скрито за широката общественост. Няма обществени очаквания и нагласи това, което прави компанията, да става публично достояние. Когато една компания стане публична, тя трябва да публикува годишни финансови отчети и да осъществява дейността си в интерес на всички акционери (съсобственици). Това сте вие!

Специфичните изисквания по отношение на отчетите, които публичните компании следва да оповестяват, може да се различават между отделните пазари, но като цяло процесът е до голяма степен унифициран.

Веднага след първичното публично предлагане, акциите на компанията влизат в обращение и стават част от т.нар. вторичен пазар на ценни книжа. Именно на вторичния пазар се осъществява същинската търговия с акциите на компанията.

Какво е акция?
Казано най-просто, дял от собствеността на компанията. Компанията продава акции на инвеститорите, за да набере средства, най-често посредством първично публично предлагане. Компанията запазва средствата, събрани от първичното публично предлагане, а акциите й започват да се търгуват на фондовия пазар. Акциите на десетки хиляди компании – големи и малки – се търгуват на борсите по света.

Как да купим акции?
Веднъж продала част от акциите си посредством първично публично предлагане, компанията престава да получава пари от последващата продажба на нейните акции. Затова пазарът се нарича „вторичен“, тъй като търговията става между инвеститорите, а не между компанията и инвеститорите.

За да можете да търгувате с ценни книжа, трябва да имате подписан договор с инвестиционен посредник, чрез който получавате достъп до международните фондови пазари. След като подпишете договор за инвестиционни услуги с някой посредник (като ЕвроФинанс, например), получавате своята „виза“ за търговия. Необятният свят на инвестициите е пред вас.

Как да печелим на фондовите пазари?
Фондовият пазар обича „търпеливите“ инвеститори. Някой, който разполага с време да инвестира; някой, който може да си позволи да „паркира“ свободните си средства в акции на работеща и перспективна компания и да забрави за тях за следващите 20 години.

Забравете за трескавата и стресираща търговия с ценни книжа, феноменални печалби, блясък и неустоими пороци, каквито сте виждали във филми като „Уолстрийт“ и „Вълкът от Уолстрийт“. В действителност нещата не стоят така.

Независимо от корекциите на пазара, спадовете и дори сривовете, в дългосрочен план и в историческа перспектива цените на ценните книжа на фондовите пазари вървят нагоре. Това, разбира се, не е вярно и не важи за отделните акции или финансови инструменти, цените на много от които се обезценяват до нула. Ако бяхте инвестирали всичките си спестявания в акции на печално известната компания Enron, … в края на 2001 г. щеще да ви се наложи да започнете да спестявате от нулата.

Като с всяко нещо в живота, в основата на всичко стои знанието. Трябва да се научите да оценявате ценните книжа, в които инвестирате (било то акции, облигации или други). Трябва да се научите, кога да продавате (или пък да не продавате) акции, които се обезценяват. Ако пък не разполагате с достатъчно време, което да отделите за активно инвестиране, винаги можете да инвестирате пасивно – като си купите индекс, например.

Някои основни понятия, които може би ще чуете в контекста на фондовите пазари:
> Bull market (бичи пазар) – Превод: Всичко е наред! Всичко е точно и пазарът отбелязва стабилен ръст.
> Bear market (мечи пазар) – Превод: Нещата са зле! Налице е ясно изразена тенденция на обезценка на финансовите инструменти на пазара. Хората разпродават инвестициите си, което тласка цените на ценните книжа надолу.
> ETFs (борсово търгувани фондове) – Превод: Борсово търгуваните фондове представляват „кошници“ от ценни книжа, обединени въз основа на общ признак или характеристика: икономически сектор, стока, валута, т.н. Тази „кошница“ не се „управлява“ от никого. Един от най-големите и активни пазари в света за търговия с борсово търгувани фондове е XETRA. (тук може да има линк към материал за ETF-ите на XETRA).
> Mutual funds (взаимни фондове) – Превод: Приличат на борсово търгуваните фондове, с тази разлика, че се „управляват“ от фонд-мениджър, който събира комисиона (обичайно процент от активите на фонда) за услугите си.
> Dividend (дивидент) – Превод: Дял от чистата печалба на компанията, която се изплаща на акционерите (съсобствениците), обикновено на тримесечие или годишно.
> Short selling (къси продажби) – Превод: Вместо да купувате акциите на компанията, когато мислите, че цената им ще се повиши, продавате акциите на компанията (без да ги притежавата, вземате ги назаем), ако смятате, че цената им ще се понижи.

И още нещо в заключение.
Щом разберете как работят фондовите пазари, ще можете „осъзнато“ да купувате и продавате ценните книжа, които се търгуват там. В крайна сметка, фондовият пазар е като всеки друг пазар. Само стоките, които се разменят, са различни.

Както казва известният инвеститор-милиардер Уорън Бъфет: „Фондовият пазар е средство за пренасочване на парите от нетърпеливите към търпеливите.“

Не забравяйте, че преди търговията стои знанието и обучението.