Управление на активи - EuroFinance

Персонализирано управление на финансови активи

Как го правим

Заедно определяме инвестиционните цели – желаната доходност за периода на управление (вашият инвестиционен хоризонт), съобразена с подходящото за вас ниво на риск

Конкретизираме вашите предпочитания, специфични изисквания и ограниченията, с които трябва да се съобразяваме

Комбинираме вашите цели и ограничения с дългосрочните очаквания за капиталовите пазари, за да изберем подходящата за вас стратегическа структура на активите

Запазваме стойността на инвестиционните решения, защото ги изпълняваме при преференциални комисиони

Информираме ви редовно за текущото състояние на портфейла

Следим внимателно за промени във вашите обстоятелства и потребности, както и в условията на капиталовите пазари

Ребалансираме портфейла, когато е необходимо, за да сме сигурни, че продължава да ви е „по мярка“

ЕвроФинанс предлага три типа индивидуални портфейли:

platform1

Консервативен портфейл

НИСКОРИСКОВ
цели запазване на реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.

platform1

Балансиран портфейл

СРЕДНОРИСКОВ
баланс между стабилност на портфейла и възможност за доходност, надвишаваща инфлацията.

Вижте повече
platform1

Агресивен портфейл

ВИСОКОРИСКОВ
фокус върху потенциала за постигане на висока доходност и значително нарастване на инвестирания капитал.

Вижте повече