Управление на активи - EuroFinance

Персонализирано управление на финансови активи

Как го правим

  • Заедно определяме инвестиционните цели – желаната доходност за периода на управление (вашият инвестиционен хоризонт), съобразена с подходящото за вас ниво на риск
  • Конкретизираме вашите предпочитания, специфични изисквания и ограниченията, с които трябва да се съобразяваме
  • Комбинираме вашите цели и ограничения с дългосрочните очаквания за капиталовите пазари, за да изберем подходящата за вас стратегическа структура на активите
  • Запазваме стойността на инвестиционните решения, защото ги изпълняваме при преференциални комисиони
  • Информираме ви редовно за текущото състояние на портфейла
  • Следим внимателно за промени във вашите обстоятелства и потребности, както и в условията на капиталовите пазари
  • Ребалансираме портфейла, когато е необходимо, за да сме сигурни, че продължава да ви е „по мярка“

ЕвроФинанс предлага три типа индивидуални портфейли:

platform1

Консервативен портфейл

Нискорисков – цели запазване на реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.

научете повече
platform1

Балансиран портфейл

Среднорисков – баланс между стабилност на портфейла и възможност за доходност, надвишаваща инфлацията.

научете повече
platform1

Агресивен портфейл

Високорисков – фокус върху потенциала за постигане на висока доходност и значително нарастване на инвестирания капитал.

научете повече